กำหนดการ โครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


กำหนดการ

โครงการเตรียมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ อาคาร ๓๖.๐๒.๐๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 วันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียน ณ  อาคาร ๓๖.๐๒.๐๖

เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดโครงการเตรียมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรสำหรับนักศึกษา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  บรรยายเรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ โดยวิทยากร พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. และ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายเรื่อง การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยวิทยากร พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. และ ดร.เบญจมาศ สุวรรณวงศ์

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ปิดโครงการและรับประทานอาหารกลาง

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *