พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๕ เล่ม


เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น ได้มอบหนังสือทางวิชาการซึ่งเป็นผลงานการแต่ง เรียบเรียงและแปลโดยตัวท่านเอง มามอบให้กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน ๕ เล่ม ซึ่งประกอบไปด้วย
๑. สัมมนาพระพุทธศาสนา
๒. อินเดีย พ.ศ.๑๒๖๖ (แปล)
๓. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
๔. กุสินารา แดนปรินิพพานของพระพุทธองค์ และ
๕. वाराणसी พาราณสี เมืองบำเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์

       ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น ได้มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชาจะได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาต่อไป 

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *