พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


อธิการบดี ราชภัฏโคราช ชื่นชม 4 นักศึกษาเยาวชนคนเก่ง มอบเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้
1. นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
3. นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 2
4. นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยมีคณาจารย์ในสาขาจำนวน 5 ท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบด้งกล่าวด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี อาจารย์โยธิน มาหา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ในโอกาสนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชน อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาทุกระดับ ทุกสาขาวิชาที่มีความสามารถในทุกด้าน ได้กล้าที่จะเข้าส่งผลงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ก้าวไปสู่ระดับประเทศและมุ่งหน้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป
ขอบคุณภาพและข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *