ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน


เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 จำนวน 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วยนางสาวกมลภัทร มาฆะเซ็นต์, นางสาวกรรณิกา กาญจนานนท์, นางสาวนิตยา อ่ำสันเทียะ, นางสาวเบญจวรรณ จีนจะโปะ, และนางสาวรัชนีกร ขำพลกรัง ได้เป็นตัวแทนของศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา นำอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์มามอบให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน โดยมีอาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร เป็นตัวแทนของคณาจารย์ในสาขาวิชารับมอบอาสนะดังกล่าว ณ ห้องกิจกรรมสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร 36 ห้อง 36.06.04
ในโอกาสดังกล่าวนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขออนุโมทนาบุญกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 ที่ได้ซื้ออาสนะมามอบให้สาขาวิชาเพื่อจะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *