กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออนไลน์


กำหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ออนไลน์

**********************************************

 

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น.  เข้าสู่ระบบออนไลน์ (zoom) เตรียมความพร้อม

๑๐.๐๐ – ๑๐.๒๐ น.  พิธีเปิดโครงการโดยประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา

๑๐.๒๐ – ๑๑.๐๐ น.  คณาจารย์ในสาขาวิชาแนะนำตัวเองและพบปะนักศึกษาใหม่

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฟังบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและปรับตัวในสถาบันอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

๑๒.๐๐ น.              เสร็จกิจกรรม ปิดโครงการ

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๓๖.๐๖.๐๕

โทรศัพท์ ๐-๔๔๐๐-๙๐๐๙ ต่อ ๓๖๖๒

มือถือ ๐๘-๙๖๒๙-๙๖๕๒

เว็บไซต์ www.buddhiststudies-nrru.net

เฟซบุ๊ก www.facebook.com/BuddhistStudiesKorat

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *