ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ปีการศึกษา 2563
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2563 นั้น
ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อมูลการรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐาน ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2563
2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563
3. หากไม่สามารถดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามกำหนด ให้พิมพ์เอกสารการรายงานตัว จากทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th และติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-14.30 น.

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *