แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563


ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ควรได้รับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563 นั้น บัดนี้ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ซึ่งสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของนักศึกษา จำนวน 4 คน   อันประกอบไปด้วย 1.นายอลงกร เลิศประสิทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4  2.นายเจนณรงค์ เหงาจุ๊ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3 3.นางสาวณัฐภัสสร จงสง่ากลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 4.นายปภาวิน ปิยารัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พุทธศักราช 2563 ซึ่งผลปรากฏว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้ง 4 คน ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีฯ ประจำปี 2563 ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งปีนี้ทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยงดจัดกิจกรรมมอบรับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งพุทธสมาคมได้จัดส่งมายังสถานศึกษาแล้วให้จัดพิธีมอบโดย สถาบ้นการศึกษาอย่างเหมาะสมต่อไป
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 4 คนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีดังกล่าว

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *