โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการการสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฏฐิ


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558  ที่ผ่านมา  โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้มีโครงการอภิปรายการสอนพระพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฏฐิ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคารบูณณวิทยาการ (27.05.08)   โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ศักดิ์ดา นาสองสี รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการนั้นได้รับความเกียรติจาก ดร.บุญรอด บุญเกิด คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ กล่าวคือ ความเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและความประพฤติอันดีงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางศึกษาในสถาบันต่างๆและประชาชนโดยทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางศึกษาในสถาบันต่างๆและประชาชนโดยทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อซักถามต่างๆ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เมื่อเสร็จการบรรยายแล้ว อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ได้มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรเป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม

01 02 05 03 04  09 10 11

06 07 08 12 13 14 15 16

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *