กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ในห้องสาขา+ออนไลน์) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันศุกร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา อาคาร ๓๖ ชั้น ๖ ห้อง ๕ (๓๖.๐๖.๐๕) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประชุมออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มของสาขาวิชา

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา สถานที่และแหล่งเข้าถึงที่ประชุมออนไลน์ข้างต้น

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *