กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ออนไลน์) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.


ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มีข้อราชการจะประชุมปรึกษาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสาขาวิชาจะใช้ระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

ดังนั้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่องานราชการ ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และแหล่งเข้าถึงห้องประชุมข้างต้น

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *