ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบโควตา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 นั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
1. บันทึกข้อมูลการรายงานตัวพร้อมแนบหลักฐาน ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
2. ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
3. หากไม่สามารถดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเรียนการศึกษาได้ตามกำหนด ให้พิมพ์เอกสารการรายงานตัว จากทางเว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th และติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-14.30 น.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *