ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประมวลผลสอบ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาเรียนดี) สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประมวลผลสอบ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตาเรียนดี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2563 ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประมวลผลสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการประมวลผลสอบ และมีสิทธิ์ยืนยันเข้าศึกษาต่อในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS63) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.th
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมได้อีก 1 หลักสูตร โดยเป็นการเลือกในลำดับที่ 2 ทั้งนี้ หากท่านไม่ผ่านการคัดเลือกตามหลักสูตรที่เลือกไว้ในลำดับที่ 1 มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนของท่านไปประมวลผลตามเกณฑ์ของหลักสูตรในลำดับที่ 2 และถ้าท่านผ่านการคัดเลือก จะประกาศรายชื่อเพื่อให้มายืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อไป

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *