กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) 10 กรกฎาคม 2563


กำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีพระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร ดร. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ  อาจารย์เมธี กีรติอุไร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการ และผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ ที่ 10กรกฎาคม 2563 โดยการใช้ระบบการตรวจออนไลน์

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *