ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล และอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สายยนต์ ชาวอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและศิลปวัฒนธรรม เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2544 สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ
1. ปริญญาตรี ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี พ.ศ.2538
2. ปริญญาโท M. A. (Buddhist Studies ) University of Delhi ปี พ.ศ. 2542
สำหรับอาจารย์วุฒิไกร ไชยมาลี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2545 สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาดังนี้คือ
1. ปริญญาตรี ศน.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปี พ.ศ.2538
2. ปริญญาโท M. A. (Indian Philosophy and Religion) Banaras Hindu University ปี พ.ศ. 2543
โอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความยินดีกับท่านรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทั้งสองท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *