ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 โดยในส่วนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา หลักสูตร 4 ปีนั้นมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อทั้งหมด 8 คน ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศต้องเตรียมเอกสารมารายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี เอกสารในการรายงานตัว มีดังนี้

1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 ชุด ติดรูปสวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ http://entrance.nrru.ac.th/entrance ระหว่างวันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2563)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมตัวจริง) 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมตัวจริง) 2 ฉบับ
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
5. ใบรับรองความเป็นครู 1 ฉบับ
(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
6. ใบรายงานผลการศึกษาแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ฉบับจริง

#หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวให้สวมชุดนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องติดเครื่องหมายหรือตราของมหาวิทยาลัย

ทำการ “เข้าสู่ระบบ” โดย user = รหัสผู้สมัคร / password = เลขบัตรประชาชน

*** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดรับนักศึกษา 044-009009 ต่อ 9130, 9133 ***

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *