ขอเชิญร่วมกิจกรรมอภิปรายการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฎฐิ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


PR1

กำหนดการ

อภิปรายการสอนพุทธศาสนาอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดสัมมาทิฎฐิ

วันอังคาร ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘

ณ อาคารบูรณวิทยาการ อาคาร ๒๗ ห้อง ๒๗.๐๕.๐๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เวลา ๑๒.๐๐ น.        ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

เวลา ๑๓.๓๐ น.        กล่าวรายงานงานโครงการ โดยอาจารย์โยธิน  มาหา ประธานโปรแกรมวิชา

เวลา ๑๓.๔๕ น.        ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมินรัตน์  นวะบุศย์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงาน

เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๔๕ น.  นำเสนอแนวทางการสอนพุทธศาสนาอย่างไรให้เกิดสัมมาทิฏฐิ โดย

๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด

๒. พันตรี สุธี สุขสากล

เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา โดย

๑. ดร.บุญรอด  บุญเกิด

๒. พันตรี สุธี สุขสากล

๓. อาจารย์โยธิน  มาหา

เวลา ๑๖.๓๐ น.        ปิดการอภิปราย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments

comments

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 100.00% ( 1
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *