Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560

พุทธศาสนศึกษา ราชภัฏโคราช จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาวนาเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  3 – 5 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานการกุศล ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดกิจกรรมอาสาสมัครช่วยงานการกุศล ณ วัดนาครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านม […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ และ  อาจารย์โยธิน มาหาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ และ อาจารย์โยธิน มาหาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความ […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]
ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานวันไหว้ครูของ […]