Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ ระหว่าง  ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี๒๕๖๑ ระหว่าง ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

พิธีทำบุญในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสาขาวิชา ประจำปี๒๕๖๑ เมื่ […]
ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนดอนท้าววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ณ โรงเรียนดอนท้าววิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ศิษย์เก่าห […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6) เนื่องในงานวันวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาบาลี (PAT 7.6) เนื่องในงานวันวิชาการของคณะฯ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสต […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559

กำหนดการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกล […]