Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

แสดงความยินดีผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

แสดงความยินดีผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลผู้นำชุมชนดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำชุมชนและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุท […]
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริการวิชาการให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต ภาค 3  ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บริการวิชาการให้ความรู้กับบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิต ภาค 3 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565  ที่ผ่านมา อาจาร […]
แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แสดงความยินดีกับนางสาวพัชรี เคยตะคุ นักศึกษาสาขาวิชาพุท […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 2 กันยายน 2565

กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 2  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชา […]
เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

เชิญร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม […]