Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ ปี 62

นางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้ารับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย เนื่องในงานวันวิชาการคณะมนุษย์ฯ ปี 62

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) เนื่องในพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาพุ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

แสดงความยินดีกับนางสาวศศิธร จรสายออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาขอแสดงความย […]
แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2561

แสดงความยินดีกับนายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2561

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]
กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2562

กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุุนายน 2562 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และส […]