Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, บทความ, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ (ขึ้น ๑๒ […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาเอกาทสมานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ “พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทาเอกาทสมานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรคร […]
แสดงความยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2022

แสดงความยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2022

ขอแสดงความยินดีกับชมรมวิถีชนฅนอีสาน สาขาวิชาพุทธศาสนศึก […]
คณาจารย์และนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการพัฒนา Soft skill และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางวิศวกรสังคม

คณาจารย์และนักศึกษาชมรมวิถีชนฅนอีสาน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการพัฒนา Soft skill และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางวิศวกรสังคม

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนักศึกษ […]
ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต […]