Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, คณาจารย์, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 18.15 น. ณ วัดสุทธจินดา […]
ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

ประชุมคณะกรรมการชมรมวิถีชนฅนอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Google Meet

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น.  ที่ผ่าน […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ (แรม ๙ ค […]
ราชภัฏโคราชจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ราชภัฏโคราชจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร […]
กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๙ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๙ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ขึ้น ๑๐ […]