Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๑

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๑

ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรคร […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 จำนวน 23 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย ประจำปี 2561 จำนวน 23 คน

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับใบประกาศนียบัตร บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

นายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับใบประกาศนียบัตร บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีมอ […]
แสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561

แสดงความยินดีกับคณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดพิธีมอบราง […]