Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

กำหนดการ  โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา  28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2558

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา […]
วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

วิชาพุทธรัฐศาสตร์ รหัส 220445 ใช้การสอบด้วยระบบ E-tessting

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา  โปรแก […]