Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ  ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนาศึกษา ขอแสดงควา […]
พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

    ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานห […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์  ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัล ” หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ ประธานห […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559  ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่งานทุนและแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ปร […]