Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

     ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าว […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุข)  ณ เทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการอบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนไทย (โรงเรียนสร้างสุข) ณ เทศบาลตำบลโนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตรพุ […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรษา เย็นตะคุ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สพป.นครราชสีมา เขต 6

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 6 ได้เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุรนารี (โรงเรียนสร้างสุข)  ณ เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการ อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสุรนารี (โรงเรียนสร้างสุข) ณ เทศบาลตำบลสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตร […]