Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง)

ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]
พุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสนสัมพันธ์ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  หลักสูตรครุศ […]
คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เป็นกรรมการตัดสินสวดมนต์แปลอังกฤษ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาคณาจารย์หลักสูตรครุ […]