Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

สัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนาค […]
ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

ในวันนี้วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มีการสอบธรรมสนามหลวง ปร […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงเร […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตจ […]