Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบติดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 จำนวน 7 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบต […]
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการงานการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฎวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

วันเสาร์ที่31 มีนาคม 2561…ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5R […]
ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่สอบติดเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ที่สอบติดเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

ขอแสดงความยินดีกับนายจักรพงษ์ เรือโป๊ะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศ […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.1-2) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.1-2) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]