Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ และ  อาจารย์โยธิน มาหาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ และ อาจารย์โยธิน มาหาที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความ […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]
ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ที่ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๒ ของคณะครุศาสตร์ ๓.๙๘

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดงานวันไหว้ครูของ […]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติด พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสอบติด พนักงานราชการ สพป.นครราชสีมา เขต 1

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต 1 ได้เปิดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ […]
พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาครู  ประจำปี 2560

พุทธศาสนศึกษา น้อมวันทา บูชาครู ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรคร […]