Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 5/2564 วันอาทิตย์ ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น.

เมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  […]
แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5  ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5  […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9  วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.9 โดย […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8 โดย […]
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ & […]