Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07  โดยสาข […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 63 โดยแขกรับเชิญคือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06 วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 63 โดยแขกรับเชิญคือ นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP06  โดยแขก […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยแขกรับเชิญคือ ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และ ผศ.ชยพล ธงภักดี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยแขกรับเชิญคือ ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และ ผศ.ชยพล ธงภักดี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 โดยแขกร […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP02 วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 โดยแขกรับเชิญคือ ส.ต.ต.จักรพงษ์ เรือโป๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นแรก

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP02 วันเสาร์ที่ 30 พ.ค. 63 โดยแขกรับเชิญคือ ส.ต.ต.จักรพงษ์ เรือโป๊ะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นแรก

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP02  โดยแขก […]
เชิญทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์

เชิญทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ของหลักสูตรพุทธศาสนศึกษาออนไลน์

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านหลักคุ […]