Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 52,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชัย ทวีโคตร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 52,000 บาท

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี […]
สรุปข่าวในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้าชมมากที่สุด 5 ลำดับแรกประจำปี 2564 จากข่าวทั้งหมด 155 เรื่อง

สรุปข่าวในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้าชมมากที่สุด 5 ลำดับแรกประจำปี 2564 จากข่าวทั้งหมด 155 เรื่อง

สรุปข่าวในเว็บไซต์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่มีคนเข้าชมมาก […]
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ผ่าน […]
แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

แสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่สอบผ่าน IELTS ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนฤมล สิทธิผล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 […]