Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมในการสนทนา ในวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมในการสนทนา ในวันเสาร์ ที่ 15 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.14  โดยสา […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทอดเทียน […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุ […]
เชิญร่วมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เชิญร่วมโครงการพุทธศาสนศึกษาสืบสานศิลปวัฒนธรรม (ทอดเทียนโฮม) ประจำปี 2563 ณ วัดสำคัญ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั […]