Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๕ เล่ม

พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, ผศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ มจร ขอนแก่น มอบหนังสือทางวิชาการให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน ๕ เล่ม

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหาจ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธีของวัฒนธรรมจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๒ คน

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการรับสมัครบุคคล […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาขาวิชาได้เชิญ รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร เลขาหลักสูตรพระพุทธศาสนา มรภ.พระนคร และ ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มรภ.อุดรธานี” ในวันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาขาวิชาได้เชิญ รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร เลขาหลักสูตรพระพุทธศาสนา มรภ.พระนคร และ ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มรภ.อุดรธานี” ในวันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาข […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07  โดยสาข […]
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 จำนวน 5 […]