Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที […]
กำหนดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ประจำปี ๒๕๖๓ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ วันเสาร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓

  กำหนดการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรา […]
นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “ฝึกสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19”  เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ “ฝึกสอนอย่างไรในสถานการณ์โควิด 19” เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวอรัญญา ขาวพา นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปี […]
รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษาให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดกิจกรรมไหว้ครูของน […]