Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยสาขาวิชานิมนต์ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา Wat Thai Washington, D.C., USAในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยสาขาวิชานิมนต์ท่านเจ้าคุณ พระวิเทศรัตนาภรณ์, ดร เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา Wat Thai Washington, D.C., USAในหัวข้อ “พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.11 โดยแขก […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๒ […]
โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

โครงการสวดมนต์ทำวัตรเย็น จริยธรรมนำใจ นักศึกษารุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]