Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา

เมื่่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. โป […]
โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 3

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้จัดโครงการอบรมเสร […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ปี 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ปี 2559 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิ […]
นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ได้รับทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทว […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอี […]