Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอี […]
โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมภาวนาเบื้องต้น

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ (ฐานะทางครอบครัว) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์โควตาเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ (ฐานะทางครอบครัว) ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์โควตา […]
โปรแกรมปรัชญาฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา : การอบรมปฏิบัติการบริหารเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โปรแกรมปรัชญาฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนวิชาสังคมศึกษา : การอบรมปฏิบัติการบริหารเวลาเรียน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โปรแกรม […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประ […]