Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายธนิกุล จิตรพิมาย (ปอนด์) พี่ชายของนางสาวปรางทิพย์ จิตรพิมาย ณ วัดบ้านหัวทำนบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายธนิกุล จิตรพิมาย (ปอนด์) พี่ชายของนางสาวปรางทิพย์ จิตรพิมาย ณ วัดบ้านหัวทำนบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึก […]
แสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

แสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ Best practice award ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ส […]
แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEIC ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEIC ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน” โดยนายทม วรรณทะมาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนทอง ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน” โดยนายทม วรรณทะมาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนทอง ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาของหลักสูต […]
เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม” พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส (พระนักเทศน์) พระวิทยากรสอนศีลธรรมโรงเรียนสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม” พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส (พระนักเทศน์) พระวิทยากรสอนศีลธรรมโรงเรียนสูงเนิน วัดญาณโศภิตวนาราม อำเภอสูงเนินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนาในรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาของหลักสูต […]