Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์ปัจจุบัน

คณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 กันยายน 2565

คณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านมะค่างาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในวันที่ 9 กันยายน 2565

ด้วยโรงเรียนบ้านมะค่างาม ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวั […]
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (แรม ๑๒ […]
เฉลยคำตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

เฉลยคำตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565

ตามที่สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]