Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๙ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๙ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ (แรม ๗ ค […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบทุนการศึกษา 169 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูเเละมุทิตาจิตเเก่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมมอบทุนการศึกษา 169 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๘ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๘ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ (ขึ้น ๑๕ […]
พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ระหว่างสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ระหว่างสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบ […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ที […]