Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]
เชิญร่วมส่งคัดเลือกแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2562

เชิญร่วมส่งคัดเลือกแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2562

เชิญร่วมส่งคัดเลือกแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนให้เปล่า (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์ […]
เชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” 1 – 2 สิงหาคม 2562

เชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 “เฉลิมวชิราราช มนุษยศาสตร์วิชา พัฒนาท้องถิ่น” 1 – 2 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน วันวิชาการคณ […]
นศ.สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2562

นศ.สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ […]