Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู  ประจำปี 2559

พิธีอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาโปรแกรมวิ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่  8 กันยายน 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมใหม่ 8 กันยายน 2559

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏน […]
ประกาศคณะมนุษย์ฯ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบ 60

ประกาศคณะมนุษย์ฯ เรื่อง โครงการส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัย สำหรับอาจารย์ ประจำปีงบ 60

ขอเชิญร่วมตักบาตรทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

ขอเชิญร่วมตักบาตรทุกวันพุธ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอเช […]
การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]