Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

เชิญประชุมเสวนาวิชาการ  ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 63 เวลา 10.00-12.00 น.

เชิญประชุมเสวนาวิชาการ ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลังโควิด-19 วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 63 เวลา 10.00-12.00 น.

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาของพวกเราจะมีการปรับยุทธ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยแขกรับเชิญคือ ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และ ผศ.ชยพล ธงภักดี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยแขกรับเชิญคือ ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และ ผศ.ชยพล ธงภักดี อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP04 โดยแขกร […]
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ ทุน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
เชิญร่วมประชุมบุคลากร (ออนไลน์) ประจำปี พ.ศ. 2563 “ADISORN ON STAGE” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เชิญร่วมประชุมบุคลากร (ออนไลน์) ประจำปี พ.ศ. 2563 “ADISORN ON STAGE” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญข้าราชการพลเรือน พนัก […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 63

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal เริ่มออกอากา […]