Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2562

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้เข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรับรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2562

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อ […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประเภทเรียนดี กิจกรรม และพิเศษ ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ครูผู้ช่วย กทม. มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ภาค ค ประจำปี 2562

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสาน จัดโครงการ “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสาน จัดโครงการ “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน 2562

กิจกรรม “ค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน” ณ โร […]
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.3, และ บ.ศ. 1-2) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา (บ.ศ.3, และ บ.ศ. 1-2) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึ […]