Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.20  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวพรทิพย์ ทองน้อย  ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันอาทิตย์ ที่ 27  กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.20  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวพรทิพย์ ทองน้อย ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.20 โดยสาข […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๐ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๐ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ (แรม ๑๔ […]
กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นักศึกษาฝ […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ พุทธศาสนศึกษา คุรุวันทานวมานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรค […]
กำหนดพิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

กำหนดพิธีไหว้ครูและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดพิธีไหว้ค […]