Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

กิจกรรมเสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร (ออนไลน์)

กิจกรรมเสวนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรงานศพของศาสนพิธีกร (ออนไลน์)

ในเวลา 09.00 น. ของวันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 ที่ผ่าน […]
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ  “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” (Network of Mindful Social Engineer) ออนไลน์

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ […]
คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมในทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กำหนดประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรมในทางสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยทางคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ส […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิ […]