Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันที่๑๗ -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ธรรมยุตจ […]
กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเรื่อง “พุทธรัฐศาสตร์” ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกและสัมมนาวิชาการเ […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย

ขอแสดงความยินกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจุรีรัตน์ ฉลอมพงษ์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่ คว้ารางวัลขวัญใจครุศาสตร์ การประกวดดาวและเดือนคณะครุศาสตร์ ประจำปี 2560

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]