Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องสำนักงานหลัก […]
ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
กำหนดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่าง 16 – 19 มีนาคม 2561

กำหนดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระหว่าง 16 – 19 มีนาคม 2561

กำหนดซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558 ̵ […]
รายนามเจ้าภาพวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

รายนามเจ้าภาพวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตอาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ตามที่ ผศ.เมินรัตน์ นวะบุศย์ อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ […]