Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

การเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน” โดย ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ณ มรภ.โคราช

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาปรัชญา […]
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง  “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทพระพุทธศาสนาในอาเซียน”

         โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาส […]
กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา 11 – 15 สิงหาคม 2559

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา 11 – 15 สิงหาคม 2559

กำหนดการ โครงการพัฒนาทักษะวิชาการพุทธศาสนศึกษาด้านภาวนา […]
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “นวดแผนไทยไสตล์พุทธศาสน์” 27 – 28 ก.ค. 59

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น “นวดแผนไทยไสตล์พุทธศาสน์” 27 – 28 ก.ค. 59

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนา และเทววิทยา จัดโครงการฝึกอบรมวิ […]
แสดงความยินดีกับ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

แสดงความยินดีกับ อาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning ประจำปี 2559

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จ […]