Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวสารกิจกรรม, ศิษย์เก่า

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระฤกษ์ดี จรณสมฺปนฺโน (แก้วน้อย) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 3 จากวัดถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระฤกษ์ดี จรณสมฺปนฺโน (แก้วน้อย) ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่ 3 จากวัดถ้ำวัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องกิ […]
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยให้กับประชาชนจังหวัดนครราชสีมา วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่งเสริมสังคมประชาธิปไตย ม.ราชภัฏโคราช จัดเวทีแสดงวิสัย […]
แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป.นม.7

แสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนแกสำโรงวิทยา สพป.นม.7

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจริยา พันธ์ไธสง ศิษย์เก่ารุ่นที […]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๔ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร ๓๖ ชั้น ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๗.๐๐ น. ของวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๕ […]