Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาขาวิชาได้เชิญ รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร เลขาหลักสูตรพระพุทธศาสนา มรภ.พระนคร และ ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มรภ.อุดรธานี” ในวันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาขาวิชาได้เชิญ รศ.ดร.อำพล บุดดาสาร เลขาหลักสูตรพระพุทธศาสนา มรภ.พระนคร และ ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ประธานหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา มรภ.อุดรธานี” ในวันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 19.00 น.

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP08  โดยสาข […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07 วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสาขาวิชาได้กราบนิมนต์ พระมหาเมธี อริยรํสี (พิมพ์สระเกษ) ป.ธ.๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก (พระอารามหลวง) เป็นแขกรับเชิญในรายการ

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP07  โดยสาข […]
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 มอบอาสนะนั่งสมาธิสวดมนต์ให้กับสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จำนวน 43 ผืน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 จำนวน 5 […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ประจำปี 2563

ตามที่คณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมัค […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 รอบรับตรงอิสระ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกต […]