Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมรับชมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา […]
เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง  “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เครือข่ายครูสอนพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เรื่อง “ท่องแดนพุทธภูมิ : ประวัติและโบราณคดีเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา เครือข่ายครูสอนพร […]
กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 วันสอบธรรม […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8  วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.8 โดย […]
โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ “เครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ” เรื่อง พระพุทธศาสนาแบบศรีลังกาสู่วัฒนธรรมไทย

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ & […]