Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติบัตรความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๒ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศใทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ […]
ประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

การประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กทม ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กทม ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]
การสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) ประเภทรอบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

การสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี) ประเภทรอบรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562

การสอบสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย […]