Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชิงทุนการศึกษา “เพชรพุทธศาสตร์” ปีที่ ๒ ณ มจร วังน้อย

ตามที่ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท […]
ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตารางคุมสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ที่สอบติดเป็นครูผู้สอน พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 1 ที่สอบติดเป็นครูผู้สอน พนักงานราชการ วิชาเอกทั่วไป ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรวิวรรณ มีแก้ว ศิษย์เก่าสาขาวิช […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย  ประจำปี 2562

แสดงความยินดีกับนางสาวเกศราภรณ์ กุลอุปฮาด ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้บรรจุรับราชการและพนักงานท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2562

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสอบเพื่อบรรจุแ […]