Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ทีผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพุ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.11  วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.11 วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.11 โด […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10  วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10 วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10 โด […]
แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

แสดงความยินดีกับนางสาวรัตนาวลี วิชาจารย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รุ่นที่ 5 ที่ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับสมัครบุคคลเพื่อ […]
อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเป็นวิทยากรบริการวิชาการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครร […]