Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่วิชาชีพครูในอนาคต ณ จังหวัดจันทบุรี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดโครงการพ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

แสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ใสสูงเนิน (ครูแนน) ศิษย์เก […]
แสดงความยินดีกับนางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความยินดีกับนางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑารัต กุญชร ณ อยุธยา (ครูครีม […]
แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรทิพย์ ประทุมไทย (ครูนิ่ม) ศิษ […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 (ออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 (ออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตาภาคตะวันออก […]