Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์หลักสูตร […]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ […]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562

วันนี้วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สา […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 4 ณ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองจะบก รุ่นที่ 4 ณ อบต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วันนี้วันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึ […]
คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ณ อบต.หนองพลวง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่นมา คณาจารย์หลักสูตรพุ […]