Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP10 โดยแขกรับเชิญคือ พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส  วัดญาณโศภิตวนาราม ในหัวข้อ “มุมมองพระพุทธศาสนากับเด็กยุคใหม่”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP10 โดยแขกรับเชิญคือ พระมหาอภินันท์ เมธีวํโส วัดญาณโศภิตวนาราม ในหัวข้อ “มุมมองพระพุทธศาสนากับเด็กยุคใหม่”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP10 โดยแขกร […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP09 วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563  โดยแขกรับเชิญคือ นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง  เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใบหยก พิธีกรงานแต่ง”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP09 วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยแขกรับเชิญคือ นางสาวสุวพัชร จีนกิ้ม ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่สอง เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใบหยก พิธีกรงานแต่ง”

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP09  โดยแขก […]
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์)

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแบบออนไลน์ระดับหลักสูตรครุ […]
พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีให้แก่นักศึกษาที่ได้รางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อธิการบดี ราชภัฏโคราช ชื่นชม 4 นักศึกษาเยาวชนคนเก่ง มอบ […]
เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”

เชิญร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ตักบาตรวันพุธวิถีใหม่ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนค […]