Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อ […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้บรรจุเป็นครูอัตรจ้าง ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุดารัตน์ จันสำโรง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่านได้บรรจุเป็นครูอัตรจ้าง ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ตามที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต อำเภอปักธงชัย จังหวัด […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพลิกโฉมหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในเชิงสมรรถนะและการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมส […]
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต้นแบบตามแนวคิดศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาวิชาการบร […]
สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรครุศาสต […]