Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2561

ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทีผ่านมาราชภัฏโคราชจัดพิ […]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานวันวิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานวันวิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานวันวิชาการ ประจำปี 25 […]
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รับโล่การจัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]
เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน บ้านตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน บ้านตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

เชิญร่วมกิจกรรมค่ายวิถีชนคนอาสาศึกษาภูมิปัญญาพัฒนาชุมชน […]