Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประกาศรายชื่อผ […]
วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

วันวิสาขบูชา ประจำปี 2564

ประวัติของวันวิสาขบูชา “วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญข […]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระว […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทเรียนดีและเด็กดีมีที่เรียน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทเรียนดีและเด็กดีมีที่เรียน สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเ […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความ […]