Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักส่งเสริมวิช […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วัน 4 กรกฎาคม 2565

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 วัน 4 กรกฎาคม 2565

กำหนดจัดสัมมนา ครั้งที่ 1  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชา […]
แสดงความยินดีกับนางสาวกชกรณ์ โกยชัย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับนางสาวกชกรณ์ โกยชัย  ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

แสดงความยินดีกับนางสาวกชกรณ์ โกยชัย (ครูแก้ว) ศิษย์เก่า […]
แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครู ณ โรงเรียนวัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

แสดงความยินดีกับนายพงษ์พัฒน์ โด้คำ (ครูตูมตาม) ศิษย์เก่ […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา “ศตวรรษแห่งความภาคภูม […]