Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสอบปลายภาคเรียน ๒/๒๕๖๒ (ภาคปกติ)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง เลื่อนและปรับเ […]
แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านบาลีศึกษา บ.ศ.4 ประจำปี 2563

แสดงความยินดีอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิช […]
เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓” วันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓” วันเสาร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชิญร่วมกิจกรรม “พุทธศาสนศึกษาสานสัมพันธ์ ครั้งที […]
กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมค่ายพุทธศาสน์ราชสีมาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ชมรมพุทธศาสน์ราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้จัดก […]
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค บ.ศ.1-2 ถึง บ.ศ.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค บ.ศ.1-2 ถึง บ.ศ.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค บ.ศ.1-2 […]