Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน” วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2565 ตรงกับวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

เนื่องด้วยวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพ […]
ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565

ราชภัฏโคราชจัดพิธีน้อมรำลึกฯ วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ทีผ่านมาราชภัฏโคราชจัดพิ […]
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อ […]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ […]