Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน, ศิษย์เก่า

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันพุธ ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. (ห้องสาขา+ออนไลน์)

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมน […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563  “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19”

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง เนื่องในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2563 “การผลิตและพัฒนาครูสู้วิกฤตโควิด 19”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้ร […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน E-learning ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง สถานการณ์ COVID-19

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน E-learning ในการเรียนการสอน ก่อนและหลัง สถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.15  โดยสาขาวิชาได้เชิญ ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย ในวันเสาร์ ที่ 22 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.15  โดยสาขาวิชาได้เชิญ ดร.บุญสุข อุ่นแก้ว เจ้าของโรงเรียนมหาบุญการนวดไทย ในวันเสาร์ ที่ 22 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.15  โดยสา […]
แสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEFL ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่สอบผ่าน TOEFL ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล สมการ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 (เก […]