Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

นศ.สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2562

นศ.สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมอนุรักษ์การแต่งกายแบบไทย ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมติที่ประชุมของคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณ […]
สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

สัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบั […]
กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการ CLIL TPACK CBL และ PBL

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบูรณาการ CLIL TPACK CBL และ PBL

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-17.00 น. ณ […]
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสนศึกษา บริการวิชาการให้ความรู้ในโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาจิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลหนองพลวง ณ วัดโคกพระ อ.จักราช จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 – 21  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา คณาจ […]
กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]