Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ทุน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาทุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ทุน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่รับท […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.17  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวอัญชลีพร  สิมศิริวัฒน์  ครูโรงเรียนบ้านหนองคูและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 5 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.17  โดยสาขาวิชาได้เชิญนางสาวอัญชลีพร สิมศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคูและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  2 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 5 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.17  โดยสา […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานทักษะวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาพุทธ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๗ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๕๐ น. ของวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ขึ้น ๘ […]
เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสาขาวิชาได้เชิญนายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ครูโรงเรียนชุมชนหนองโดนและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสาขาวิชาได้เชิญนายทวีศักดิ์ แก้วยงกต ครูโรงเรียนชุมชนหนองโดนและศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษารุ่นที่  1 ร่วมสนทนาในวันเสาร์ ที่ 29 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal EP.16  โดยสา […]