Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เชิญรับชมการสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อ “พระพุทธศาสนากับศิลปะ” วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร […]
แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา

แสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนเเดง จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนายปริญญา ปิณะโต (ครูตูมตาม) ศิษย์เก่ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

แสดงความยินดีกับนางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐาประณีย์ ศรีโคตร (ครูเปรี้ยว) […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ท […]