Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเชียงเกมส์ ครั้งที่ 51  ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมสมัครเข้าแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บ้านเชียงเกมส์ ครั้งที่ 51  ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2562

สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์แ […]
คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๖ ครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ ๑๖ ครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษา ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ของวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๓ ค […]
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รับทุนบาลีศึกษาจากวัดสะแก (พระอารามหลวง) ประจำปี ๒๕๖๒

ตามที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ได้จัดงานกิจกรรมวันบุพการี […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ารุ่นที่ 3  หลักสูตรครุศาสตรบ […]
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark

อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ […]