Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเ […]
สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2559

สรงน้ำหลวงพ่อใหญ่ “พระพุทธศาสนสิกขมงคล” พระประธานประจำสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ประจำปี 2559

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสัง […]
นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอีสานจัดโครงการ “วิถีชนคนอาสา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ณ ร.ร.บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่  ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  นักศึกษาชมรมวิถีชนคนอี […]
2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ […]
ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ) ถึงแก่กรรม

ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแกรมวิชาปรัชญาฯ ) ถึงแก่กรรม

ด้วย ผศ.ดารณี พันธุ์ดี ข้าราชการบำนาญ (อดีตอาจารย์โปรแก […]