Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม, ผลงาน

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น… ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ 11

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น… ก้าวไกลสู่สากล” ครั้งที่ 11

วันที่ 6 – 7  สิงหาคม 2562 อาจารย์มานิตย์ อรรคชาต […]
กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2562  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2562 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 1/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

กำหนดจัดสัมมนาครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2562 นักศึกษา […]
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562  จำนวน 3 ทุน

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 จำนวน 3 ทุน

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกา […]
ผลการแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลการแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณ […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง  ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสีมาภรณ์

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาร่วมมุทิตาสักการะ พระเทพสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดบึง ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพสีมาภรณ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาพ […]