Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

แสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

แสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล วงศ์ปัตษา และนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]
กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

กำหนดสัมมนา ครั้งที่ 1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

กำหนดจัดสัมมนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นป […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

วันนี้วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีการสอบธรรมสนามหล […]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท  สนามสอบ มรภ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโท สนามสอบ มรภ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๒

บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้นตรี และโท  […]
กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันอังคาร ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิท […]