Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

ประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษากับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

การประชุมร่วมระหว่างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธ […]
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กทม ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย กทม ประจำปี 2561 จำนวน 4 คน

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร […]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (4ปี)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร […]
ปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ. 4 ปี)

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (ค.บ. 4 ปี)

กำหนดปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาและการเตรียมความพร้ […]
แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

แสดงความยินดีกับนางสาวพรทิทย์ ทองน้อย ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2561

ตามที่ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ […]