Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

กำหนดไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดไหว้ครูปร […]
คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายละเอียดวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาสำนักส่ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ณ เพลาเพลิน จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภั […]
เชิญร่วมส่งกำลังใจให้ดาวเดือนพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562

เชิญร่วมส่งกำลังใจให้ดาวเดือนพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลั […]
กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

กำหนดสอบกลางภาครายวิชาวิถีแห่งชีวิตของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

ตามที่หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้รั […]