Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย)

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดประมวลราษฎร์ (วัดระกาย)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ขอเช […]
พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

พิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาพ […]
ประกาศโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เรื่อง กำหนดเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศโปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เรื่อง กำหนดเลือกตั้งเป็นประธานนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา  สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา  ประจำปี 2558

กำหนดการโครงการการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ประจำปี 2558

โปรแกรมวิชาปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ได้กำหนดจัดโครงการอบ […]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 และ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 และ 39 ขุนศักรินทร์เกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่ […]