Category Archive: ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารกิจกรรม

ราชภัฏโคราช กำหนดนำนักศึกษาใหม่ สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฏาคม 2560

ราชภัฏโคราช กำหนดนำนักศึกษาใหม่ สักการะขอพรอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในวันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฏาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดการโครงการอบรมเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดการโครงการอบรมเรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดการโครงการอบรมเรื่อง ก […]
ราชภัฏโคราช รับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2560

ราชภัฏโคราช รับน้องสร้างสรรค์ หันหน้าฟังธรรม ชำระจิตใจ เพิ่มกำไรชีวิต ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสัง […]
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบติดครูธุรการ โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ตามที่สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ได้เปิดสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่ […]
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบติดครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

     ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึ […]